Genel Sekreter Yardımcıları Arasında Yapılan Görev Dağılımı:  
        1- Mali Hizmetler Müdürlüğü
        2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü direk Genel Sekretere bağlı olarak çalışacaktır.

        2- Genel Sekreter Yardımcısı Nurettin FIRAT' a bağlı Müdürlükler ve işler
        * Hukuk Müşavirliği           
        * Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı 
        * İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
        * İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 
        * Bilgi İşlem Müdürlüğü 
        * Kültür ve Sosyal İşler  Müdürlüğü
        * 3 İlçe Özel İdare Müdürlüğü 
        * Zarar Tespit Komisyonu
        * Genel Sekreterlik Makamının vereceği diğer iş ve işlemler    

        3-Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet TUNÇ'a bağlı Müdürlük ve işler       
        * Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
        * Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
        * Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
        * Yol ve Ulaşım Müdürlüğü        
        * Özel İdarenin Ortak Olduğu Şirket ve İşletmeler
        * Destek Hizmetleri Müdürlüğü
        * Yazı İşleri Müdürlüğü
        * Yapı Kontrol Müdürlüğü
        * Genel Sekreterlik Makamının vereceği diğer iş ve işlemler